HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Trang web đầu tiên trên thế giới

  • April 16, 2016
  • Si Hoang
  • Blog
  • 0 comments

Trang web đầu tiên trên thế giới có địa chỉ http://info.cern.ch/.

Được ra đời ngày 20/12/1990, do nhà khoa học người Anh Tim Berners-Lee tạo ra.

Tuy nội dung khá đơn giản và sơ sài, nhưng nó đã đặt nền móng cho sự phát triển của website hiện nay.

 

 

“Cha đẻ” của trang web này, ông Tim Berners-Lee tiếp tục gắn bó với công việc liên quan đến Internet và đảm nhiệm điều hành Hiệp hội World Wide Web.

 

Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee, KBE (sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955) là người Anh sáng tạo ra World Wide Web và là chủ tịch World Wide Web Consortium (W3C), tổ chức đặt nhiều tiêu chuẩn quan trọng của Internet. Ông được gọi theo tên hiệu TimBL hay TBL bởi nhiều người trên Internet. Ông là người đưa ra đề nghị về hệ thống quản lý thông tin vào tháng 3 năm 1989, và ông đã thực hiện việc giao tiếp thông tin thành công đầu tiên giữa máy khách và máy chủ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) qua Internet.

 

Ông cũng đang nỗ lực bảo vệ các website mở, chống lại sự can thiệp của chính phủ, hay các tổ chức có mục đích phá họai tính trung lập của Internet.

 

Nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/

Leave a comment