HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tổng hợp các thẻ meta thông dụng trong html

  • April 1, 2016
  • Si Hoang
  • Blog
  • 0 comments

 

Các thẻ meta viewport thường dùng

Meta khắc phục tình trạng tràn layout của các website (dạng thông thường) khi xem trên các thiết bị di động

 

Meta dành cho website responsive

 

Một số thẻ meta dùng cho SEO

Meta description, dùng để mô tả trang web, độ dài nội dung thích hợp là khoảng 160 – 250 ký tự.

 

Meta keywords, dùng để miêu tả đưa ra ý tưởng cho công cụ tìm kiếm các từ khóa của website, không nên sử dụng quá nhiều từ khóa.

 

Meta author, dùng để hiển thị tác giả của một nội dung trên website.

 

 

Một số thẻ meta khác

Meta charset, dùng để khai báo mã hiển thị ngôn ngữ cho website.

 

Meta refresh, dùng để refresh trang web sau một thời gian định trước.

 

Meta Redirecting, dùng để chuyển hướng trang web  sau một thời gian định trước.

 

Tags:

Leave a comment