HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Toàn tập về Tags trong wordpress

Tags là gì ?

Tags dịch nôm na là “thẻ”. Trong wordpress nó có nhiệm vụ phân loại và sắp xếp bài viết để người dùng dễ dàng tìm kiếm nội dung cần đọc.

Ví dụ : Một bài viết về chủ đề về món ăn, thì ở đây chúng ta sẽ có một số tags như là : món khai vị, món điểm tâm, món tráng miệng.

 

 

Cách sử dụng tags trong wordpress

Hiển thị tất cả tags của trang web

Bạn có thể tùy chỉnh css cho đẹp mắt.

 

Hiển thị tags của từng bài viết.

Để hiển thị các tags của một bài viết, chúng ta sử dụng hàm the_tags();

 

Ngoài ra có thể thêm một số tùy chọn hiển thị theo ý :

Hoặc

 

Ví dụ cụ thể về nguyên lý hoạt động của tags trong wordpress

 

Tags:

Leave a comment