HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Toàn tập về Form/HTML trong Laravel 5x

Trong Laravel 4 có hỗ trợ sẵn Form/HTML.

Nhưng để sử dụng được ở Laravel 5 thì chúng ta cần phải cài đặt 1 package HtmlServiceProvider, vì laravel 5 ban đầu khi cài đặt chưa tích hợp

Để cài đặt, mở file composer.json, thêm code dưới đây vào key require

Vị trí như hình dưới đây:

 

Tiếp theo, mở CMD ở thư mục dự án, chạy lệnh

Tiếp theo, bạn mở file config/app.php và tìm đến dòng chứa các provider và thêm code dưới đây vào:

Vị trí tương tự hình dưới đây

 

 

Cũng trong file config/app.php tìm đến dòng chứa các aliases và thêm code dưới đây vào:

Vị trí tương tự hình dưới đây

 

OK! Chúng ta đã có thể sử dụng Form/HTML trong blade template của Laravel 5x

Cách sử dụng Form/Html trong Laravel 5x

Tham khảo tài liệu đầy đủ ở https://laravelcollective.com/docs/master/html

 

Tags:

Leave a comment