HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tạo Theme Options với plugin Advanceds Custom Field trong WordPress

Tạo Theme Option với plugin Advanceds Custom Field

B1. Cài plugin Advanced Custom Fields

Chú ý là phải sử dụng bản Pro mới có chức năng Theme Options

Các bạn mở file functions.php trong thư mục theme, thêm code này vào

B2. Khi các bạn tạo field trong ACF (Advanced Custom Field) ngoài việc áp dụng field đó cho Post hoặc Page thì sẽ có 1 mục tùy chọn như sau

Nếu chọn Option Page thì field đó sẽ hoạt động trên tất cả trang, tất cả vị trí của theme, để gọi field thì cần thêm chữ option vào,

ví dụ:

Gọi field bình thường : <?php the_field('xxx') ?>

Gọi field thuộc Theme Option : <?php the_field('xxx', 'option') ?>

Xin cảm ơn.

Leave a comment