HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tạo Shortcut tự khởi động Server MongoDB khi khởi động máy tính

Cài đặt MongoDB, download tại https://www.mongodb.com/

B1. Đầu tiên mở cửa sổ CMD (Command Prompt), tiếp theo

Vào thư mục bin trong thư mục cài đặt MongoDB (Thông thường là C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin) kéo file mongod.exe vào cửa sổ CMD, ta được

 

B2. Trên cửa sổ CMD cách ra 1 khoảng trắng và gõ

 

B3. Tiếp theo, tạo 1 thư mục để chứa dữ liệu của MongoDB, ở đây ví dụ mình tạo thư mục MONGODATA (Vị trí thư mục ở đâu cũng được).

Từ cửa sổ CMD lúc nãy, cách ra 1 khoảng trắng sau đó kéo thư mục đó vào cửa sổ CMD, ta được

 

Ở cửa sổ này, nếu chúng ta chạy câu lệnh trên thì MongoDB Server sẽ được khởi động, mặc định port của MongoDB là : 27017 chúng ta có thể thao tác với MongoDB thông qua 1 số phần mềm như:

https://robomongo.org/ (Robomongo)

https://studio3t.com/ (Studio3T)

 

B4. Cuối cùng, tạo 1 Shortcut

 

Sau đó Copy đường dẫn được sinh ra ở cửa sổ CMD lúc nãy

 

Dán vào chỗ khung Browse của Shortcut

 

Đặt tên cho Shortcut

 

Đây là Shorcut để khởi động MongoDB, chỉ cần Click đúp chuột vào Shortcut thì MongoDB Server sẽ được khởi động.

Cuối cùng để MongoDB tự khởi động khi bật máy tính, bạn chỉ cần Copy Shortcut này vào thư mục StartUp của Window là xong. Xin cảm ơn.

Leave a comment