HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tạo mã Capcha đơn giản với Jquery

  • January 25, 2018
  • Si Hoang
  • Blog
  • 0 comments

Thêm input sau vào Form

 

Chèn script sau vào, nhớ phải có thư viện jquery

 

Tags:

Leave a comment