HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tạo file BAT chạy lệnh CMD khởi động cùng Window

Tạo 1 file .txt, nhập nội dung, ví dụ

sau đó lưu file với đuôi .bat

ECHO OFF là lệnh mặc định của file .bat

cd C:\LARAVEL\posts là di chuyển tới thư mục cần mở CMD

php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 80 là lệnh cần chạy ở ví dụ này

 

Sau đó click phải vào file .bat đó, Send To -> Desktop

Mở thư mục Startup của Window (Với Window 10, mở Start -> run (bấm giữ nút Window + R), nhập : shell:common startup)

Sau đó Copy Shortcut vừa tạo ở Desktop dán vào thư mục Start của Window. Xong.

Khi Window khởi động, file .bat chứa lệnh CMD sẽ được khởi động cùng.

Xin cảm ơn.

Tags:

Leave a comment