HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Tạo demo tìm kiếm Realtime với NodeJs

 1. Tạo file package.json, mở CMD gõ

   
 2. Cài gói Express, Ejs, Socket.io

   
 3. Tạo file app.js, gõ

   
 4. Gõ code

  tạo thư mục frontend, sau đó tạo file index.ejs, và viết chữ bất kỳ vào trong đó, sau đó chạy lệnh sau trên cmd

  mở trình duyệt, chạy đường dẫn

   
 5. Kết nối với MongoDB thông qua Mongoose (Lưu ý viết đủ code, viết tắt sẽ bị báo lỗi), gõ trong app.js

   
 6. Note

   
Tags:

Leave a comment