HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Tạo 1 custom post type mới trong wordpress

Ví dụ tạo 1 custom post type quản lý nhân viên (staff), thêm code sau vào functions.php

1 số chức năng

 1. Hiển thị toàn bộ danh sách Categories của post type staff
 2. Hiển thị toàn bộ danh sách Tags  của post type staff
 3. Hiển thị toàn bộ bài post của Post type staff 

   
 4. ádá
 5. d
 6. ád
 7. a
 8. s
 9. ád

Leave a comment