HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Tăng giới hạn Upload File trên Linux VPS

Một số trường hợp Upload file hoặc Import Database có dung lượng quá lớn lên Shared Hosting thuộc Linux VPS bị báo lỗi 500 (Lỗi Internal Server Error).

Nguyên nhân là do giới hạn Upload File được quy định trên VPS quá thấp. Để tăng giới hạn File Upload trên Linux VPS, chúng ta làm theo các bước dưới đây:

 

Cài đặt Putty, đăng nhập bằng tài khoản root của VPS (Giữ port mặc định 22)

Trong màn hình Putty, gõ lệnh:

Màn hình sẽ trả ra đường dẫn của file php.ini

Tiếp theo dùng File Zilla (Hoặc các phần mềm quản lý FTP bất kỳ) đăng nhập tài khoản root của VPS vào (Dùng port 22), tìm đến file php.ini

Tìm và sửa từng thuộc tính sau:

Các bạn tìm và sửa số MB cho hợp với yêu cầu cần dùng.

Xin cảm ơn.

Leave a comment