HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Sửa lỗi không tự động chạy lại khi bấm nút của bx-slider

Bxslider có một lỗi là khi bấm vào nút next hoặc prev hoặc paper link (mấy chấm màu đen ở dưới slide) thì nó sẽ không tự động chạy nữa.

Để sửa lỗi này, bạn sửa code chỗ gọi hàm bxslider như dưới đây

 

Leave a comment