HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Sử dụng widget trong wordpress

 

 

Thông thường phần lớn theme wordpress hỗ trợ chức năng widget, nhưng nếu theme chưa có chức năng này, bạn có thể dùng cách dưới đây để sử dụng widget.

Tạo khu vực hiển thị widget

Đăng ký 1 khu vực hiển thị widget với tên Sidebar 01, dán code này vào file functions.php

 

Menu widget đã xuất hiện

 

Nhấn vào menu widgets, ta thấy có 1 khung với tên Sidebar 01 xuất hiện.

Bạn có thể tạo nhiều khu vực widget khác nhau.

 

Sử dụng widget

WordPress mặc định cung cấp cho chúng ta 1 số widget cần thiết. Nếu muốn tùy chỉnh 1 widget riêng, bạn có thể tham khảo cách tạo widget của Thach Pham.

Để sử dụng widget, nhấn chuột vào widget muốn sử dụng, kéo qua khu vực hiển thị Sidebar 01 vừa tạo.

 

Cuối cùng, để hiển thị widget trên giao diện, ta sử dụng code sau

 

Leave a comment