HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Sử dụng Authentication trong Laravel

Cài đặt dự án, chạy Migration (Nhớ xóa Unique trong migration User)

 

Cài đặt Auth

Nếu hiện dòng chữ “Authentication scaffolding generated successfully.” thì có nghĩa là thành công.

Tags:

Leave a comment