HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Serie tạo Blog với Framework Sails.js

  • March 2, 2018
  • Si Hoang
  • Blog
  • 0 comments

Sails.js là gì?

Sails.js được xây dựng dựa trên Express.js (Express là 1 Framework của Node.js), cộng với các chức năng nâng cao giúp giảm thiếu tối đa thời gian lập trình.

Sails.js kế thừa mô hình MVC (Model-View-Controller), cơ chế hoạt động khá giống các Framework của PHP như Laravel,…

Sails.js được tích hợp Socket.io, cực kỳ thích hợp cho ứng dụng chat hoặc trò trơi trực tuyến.

Serie tạo Blog đơn giản với Framework Sails.js và MongoDB

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-01-huong-dan-cai-dat-sails-js-va-tao-ung-dung-dau-tien.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-02-cau-truc-thu-muc-trong-sails-js.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-03-huong-dan-ket-noi-sails-js-va-mongodb.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-04-tao-controller-va-model-trong-sails-js.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-05-hien-thi-du-lieu-tu-mongodb-ra-views-trong-sails-js.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-06-xu-ly-chen-du-lieu-trong-sails-js-va-mongodb.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-07-xu-ly-cap-nhat-du-lieu-trong-sails-js-va-mongodb.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-08-xu-ly-xoa-du-lieu-trong-sails-js-va-mongodb.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-09-xu-ly-phan-trang-trong-sails-js-va-mongodb.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-10-xu-ly-tim-kiem-du-lieu-trong-sails-js-va-mongodb.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-11-session-trong-sails-js.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-12-cookie-trong-sails-js.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-13-upload-file-trong-sails-js.html

https://hoangsi.com/sails-js-toan-tap-bai-14-gui-mail-trong-sails-js.html

 

Tags:

Leave a comment