HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

[Sails.js Toàn Tập] Bài 03: Hướng dẫn kết nối Sails.js và MongoDB

Cài đặt MongoDB

https://www.mongodb.com/

Cài đặt sails-mongo

B1. Trong thư mục dự án, mở CMD, gõ

 

Cấu hình MongoDB trong Sails.js

B1. Trong thư mục dự án, mở config -> connections.js

B2. Tắt comment của loại someMongodbServer, nhập các thông số.

B3. Mở thư mục config -> env -> development.js, mở comment của phần models ra

 

Tạo Database Blog đơn giản trong MongoDB

Trong Serie Sails.js này, tôi sẽ hướng dẫn mọi người thông qua cách làm 1 blog đơn giản.

Chúng ta vào MongoDB, tạo 1 Database articles, tạo 1 Collections articles, thêm vài dòng dữ liệu đơn giản

Tags:

Leave a comment