HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

[Sails.js Toàn Tập] Bài 01: Hướng dẫn cài đặt Sails.js và tạo ứng dụng đầu tiên

Sails.js là gì?

Nói 1 cách đơn giản

Express.js + 1 đống chức chức năng ngon lành + mô hình MVC = Sails.js

 

Cài đặt Sails.js và tạo ứng dụng đầu tiên

Trang chủ Sails.js: https://sailsjs.com/

B1. Cài đặt Node.js

B2. Mở CMD, gõ lệnh sau để cài đặt Sails.js lên máy

B3. Tạo project Sails.js mới, gõ

B4. Vào thư mục dự án, mở CMD, gõ

kết quả

B5. Vào localhost:1337 hoặc 127.0.0.1:1337 để chạy dự án

Tags:

Leave a comment