HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Reset css và Normalize css

  • January 17, 2016
  • Si Hoang
  • Blog
  • 0 comments

Thông thường, mỗi trình duyệt có các style css mặc định sẵn, và chúng thường khác nhau.

Sự không đồng nhất trong hiển thị Html của các trình duyệt gây nên trình trạng lệch, méo, vỡ layout.

Để khắc phục tình trạng này, ta dùng Reset css hoặc Normalize css.

 

 

Reset css

Reset css sẽ đưa các style mặc định của trình duyệt về “0”, nó sẽ xóa hoàn toàn định dạng của Html trên các trình duyệt. Và khi sử dụng nó, chúng ta cần định dạng lại 1 số css cần thiết.

Download Reset css tại đây.

 

Normalize css

Thay vì xóa bỏ hoàn toàn định dạng như Reset css, Normalize css chỉ tinh chỉnh các thành phần cần thiết để đảm bảo sự hiển thị đồng nhất giữa các trình duyệt. Giúp giảm thiểu thời gian định dạng lại css.

Download Normalize css tại đây.

 

Leave a comment