HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Phân trang trong NodeJs sử dụng MongoDB và Template Engine EJS

Khi hiển thị dữ liệu, để tránh việc bị chậm do load tất cả dữ liệu trên cùng 1 trang, chúng ta sử dụng phân trang để khắc phục vấn đề này.

Bài viết này chia sẻ cách phân trang trong NodeJs sử dụng ExpressJs, MongoDB và Template Engine EJS (Phân trang sử dụng Css Framework Bootstrap)

 

Cài đặt môi trường và package cần thiết

Đầu tiên, để phân trang trong NodeJs mọi người cài đặt 1 ứng dụng sử dụng NodeJs, ExpressJs, MongoDB, EJS và chèn dữ liệu để tạo phân trang.

Để kết nối giữa NodeJs và MongoDB, mình sử dụng Mongoose, cài thêm body-parser (Đây là lớp trung gian, xỷ lý JSON, text và mã hóa URL)

Mọi người nhớ cài đủ các package cần thiết để phân trang hoạt động

Ở bài viết này mình tập trung hướng dẫn chức năng phân trang, nếu chưa rõ về mục cài đặt, hoặc tạo ứng dụng bằng NodeJs và MongoDB các bạn có thể tham khảo Series Tạo một Blog đơn giản bằng NodeJs và MongoDB

 

Xử lý phân trang trong js chính

Xử lý, đưa dữ liệu ra View (Sử dụng Template Engine EJS) để tạo phân trang

 

Trong product.ejs, ta gọi phân trang (Ở đây mình sử dụng Bootstrap để dịnh dạng giao diện cho phân trang)

Nếu Url khác với demo của mình, mọi người nhớ sửa chỗ code phân trang trong file ejs cho đúng.

Chạy thử. Nếu có lỗi hoặc thắc mắc, hãy để lại bình luận, mình sẽ giải đáp. Xin cảm ơn.

Leave a comment