HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

NodeJS là gì? Cài đặt và chạy ứng dụng NodeJS đầu tiên

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối tiểu tổng chi phí và tối đại khả năng mở rộng. Node.js bao gồm có V8 JavaScript engine của Google, libUV, và vài thư viện khác. (Theo Wikipedia)

Node.js là gì?

Node.js là một mã nguồn mở, đa nền tảng cho phát triển các ứng dụng phía Server và các ứng dụng liên quan đến mạng.

Node.js chỉ là một môi trường – điều này có nghĩa bạn tự phải làm mọi thứ với nó.

Ứng dụng Node.js được viết bằng Javascript và có thể chạy trong môi trường Node.js trên hệ điều hành Window, Linux…

Ưu điểm của Node.js

Nếu bạn muốn đáp ứng được một lượng lớn người dùng khi trang web của bạn phát triển thì bạn nên chọn Node.js, nói một cách hài hước thì tốc độ thực thi của nó nhanh như bọn trộm chó vậy :))

Đang cập nhật…

Nhược điểm của Node.js

Đang cập nhật…

 

Cài đặt và chạy ứng dụng NodeJS đầu tiên

Cài đặt NodeJs

Download Node.js tại https://nodejs.org/en/ , cài đặt

Tạo thư mục chứa dự án sau đó tạo file package.json (file này để lưu trữ thông tin cấu hình, các gói packages đang sử dụng trong dự án) bằng cách mở CMD (Command Prompt) hoặc Terminal (Trên Macbook) trong thư mục dự án, gõ

Nếu dùng -y, sẽ tự động trả lời Yes tất cả các tùy chọn, xóa -y nếu muốn nhập các thông tin của dự án.

Tiếp theo, tạo 1 file app.js trực tiếp, (bạn cũng có thể tạo bằng lệnh trong CMD type nul> app.js)

mở file app.js lên và gõ

Giải thích 1 chút về đoạn code trên:

Đầu tiên require module http vào trong dự án.

Tiếp theo chúng ta tạo ra một server và truyền vào một function (trong trường hợp này function như một tham số)

function này sẽ được gọi khi mỗi kết nối mới sinh ra, nó có hai đối số:
request : bao gồm các tham số yêu cầu từ người dùng
response : cái chúng ta sử dụng để gửi kết quả trả về.

Tiếp đến, chúng ta sử dụng đối tượng response đó để write một header tới người dùng với mã HTTP response là 200 và content type, sau đó end response đó kèm một message “Hello Hoang Si !”.

Cuối cùng, Server lắng nghe các request gửi đến trên cổng 3000, và xuất ra “Server đang hoạt động với port 3000!” trên cửa sổ console (command line) để thông báo tình trạng hoạt động của nó.

Để chạy thử, mở cửa sổ CMD gõ

Kết quả hiện ra như sau:

 

NodeJS là gì? Cài đặt và chạy ứng dụng NodeJS đầu tiên

 

Sau đó mở trình duyệt, nhập địa chỉ : 127.0.0.1:3000 hoặc localhost:3000, xem kết quả

NodeJS là gì? Cài đặt và chạy ứng dụng NodeJS đầu tiên

Nếu có thắc mắc gì, xin để lại bình luận. Xin cảm ơn.

 

Leave a comment