HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Lấy tài khoản Root của PhpMyadmin thông qua SSH

Một số trường hợp, mỗi lần tạo mới 1 Database phải đăng nhập Direct Admin rất phiền phức.
Để tạo được Database trong trang PhpMyadmin, bạn cần tài khoản Root của SQL

Cách lấy :

Đăng nhập SSH, dùng Putty

Gõ lệnh :

 

Tags: ,

Leave a comment