HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Khắc phục sự cố truy cập Internet chậm trên Window 7, 8, 10

1. Mở Control Panel > Network and Internet > Network Connections
2. Chuột phải vào kết nối mạng internet (hoặc mạng muốn có kết nối nhanh)
3. Click Properties > Internet Protocol Version 4
4. Click Properties > Advanced
5. Bỏ check ‘Automatic Metric’
6. Nhập thông số 10 vào khung ‘Interface Metric’
7. Click OK

Leave a comment