HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Khắc phục lỗi Bootstrap 4 không hoạt động khi phân trang trong Laravel Framework

Mở file bootstrap/app.php

Thêm code này vào:

 

Tags:

Leave a comment