HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Kết nối NodeJS với cơ sở dữ liệu MongoDB sử dụng Mongoose

Mongoose là gì?

Mongoose nó là ODM Library cho MongoDB hay nói 1 cách dễ hiểu nó là một bộ thư viện giúp ta giao tiếp giữa MongoDB với NodeJS.
Như 1 trình điều khiển để xử lý giữa MongoDB với NodeJS, nó giúp các tác vụ của chúng ta ngắn gọn, dễ dàng hơn.

Cài đặt MongoDB

Tải và cài đặt MongoDB ở địa chỉ https://www.mongodb.com/

Tham khảo bài viết Tạo Shortcut tự khởi động Server MongoDB khi khởi động máy tính để khởi động Server MongoDB (Mặc định nó sẽ chạy ở port 27017)

Sau khi cài đặt và khởi động thành công MongoDB, chúng ta đến thao tác kết nối trên Node.js

Kết nối NodeJS với MongoDB sử dụng Mongoose

Tạo thư mục chứa dự án sau đó tạo file package.json (file này để lưu trữ thông tin cấu hình, các gói packages đang sử dụng trong dự án) bằng cách mở CMD (Command Prompt) hoặc Terminal (Trên Macbook) trong thư mục dự án, gõ

Nếu dùng -y, sẽ tự động trả lời Yes tất cả các tùy chọn, xóa -y nếu muốn nhập các thông tin của dự án.

Tiếp tục ở cửa sổ CMD tải Module Mongoose bằng lệnh sau

Chờ 1 lát, sau khi download xong. Chúng ta bắt đầu kết nối

Tạo 1 file app.js trong thư mục dự án, (bạn cũng có thể tạo bằng lệnh trong CMD type nul> app.js)

mở file app.js lên và gõ

Mở CMD trong thư mục chứa dự án, chạy file app.js bằng câu lệnh

Nếu màn hình trả ra kết quả “Connected!” tức là đã kết nối thành công Node.js và MongooDB thông qua Mongoose

Nếu kết nối gặp trục trặc, hãy thử sử dụng 127.0.0.1 thay vì localhost

Trường hợp bạn muốn có nhiều tùy chọn hơn khi kết nối, có thể tham khảo ở http://mongoosejs.com/docs/3.5.x/docs/connections.html

Schema trong Mongoose

Để thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) trong Mongoose thì bắt buộc ta phải thông qua Schema, mỗi Schema sẽ kết nối với Collection trong MongoDB, và xác định các quy định mỗi Document trong Collection.

Để rõ về các thuật ngữ như Document, Collection, … trong MongoDB, bạn có thể tham khảo bài viết này Toàn tập về cài đặt, sử dụng và tương tác với dữ liệu trong MongoDB

Tags:

Leave a comment