HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Kết nối NodeJs và MongoDB sử dụng Mongoose

Cài đặt MongoDB

Trong project NodeJS tải thư viện Mongoose, mở CMD, gõ

Trong file js, gõ

 

Tags:

Leave a comment