HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

JSON là gì? Cấu trúc định dạng chuỗi của JSON

JSON là gì?

a

Cấu trúc cơ bản của 1 chuỗi JSON

 

Kiểm tra tính chính xác của định dạng JSON

Vào https://jsonformatter.curiousconcept.com/

Trang web này cho phép kiểm tra độ chính xác của chuỗi JSON và tự động làm đẹp chuỗi JSON.

Tags:

Leave a comment