HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Hàm is_singular() trong wordpress

Ngoài hàm is_single() ta còn có thể sử dụng hàm is_singular();

 

Ví dụ :

 

Tags:

Leave a comment