HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Laravel Debugbar Package

-Laravel debugbar là một gói package được viết ra bởi Barry vd. Heuvel, với mục đích giúp cho các nhà phát triển trên laravel có thể debug 1 cách nhanh chóng và dễ dàng.

-Package này hỗ trợ chúng ta một số các tính năng nổi bật như:

  • Hiện tất cả các câu truy vấn khi load 1 trang đến database.
  • Hiện ra tất cả các view cấu thành lên trang hiện tại.
  • Hiện thông tin của route hiện tại.
  • Hiển thị tất cả các sự kiện trên trang hiện tại.
  • Hiển thị toàn bộ các session đang được lưu trữ.
  • Hiển thị thông tin của request.
  • Hiển thị mức tiêu thụ RAM của ứng dụng.
  • … và còn nhiều chức năng khác nữa…

 

Tích hợp Laravel debugbar vào project

-Để có thể tích hợp được laravel debugbar bào ứng dụng thì việc đầu tiên của bạn là phải có bộ source của laravel.

-Tiếp đó bạn sử dụng cmd (trên window) hoặc terminal (trên linux) để di chuyển đến project laravel của bạn và chạy lệnh

 

Sau khi đã tải thành công package, thì các bạn vào project laravel của mình và truy cập config/app.php tìm đến key providers và thêm đoạn code sau vào.

 

-Tiếp đó, nếu như bạn muốn sử dụng facade của laravel debugbar thì bạn cần thêm đoạn code sau vào aliases trong file config/app.php.

 

-Lúc này bạn quay lại ứng dụng và chạy lại, nếu như ứng dụng không báo lỗi gì và ở phía dưới trang web có một thanh bar dạng như sau thì bạn đã cài đặt thành công.

 

Nguồn : toidicode.com

Tags:

Leave a comment