HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Gửi Mail trong NodeJS sử dụng thư viện Nodemailer

Chia sẻ cách gửi mail bằng NodeJS sử dụng Nodemailer Module.

Trong bài này sẽ sử dụng các modules sau

 1. ExpressJS
  Là 1 Framework của NodeJS, nó rất dễ dàng để phát triển các ứng dụng, phần lớn các dự án NodeJS mình đều dùng nó
 2. Socket.io
  Là một thư viện javascript có mục đích tạo ra các ứng dụng realtime trên trình duyệt cũng như thiết bị di động.
 3. NodeMailer
  1 module của NodeJS dùng để gửi mail
 4. Template Engine EJS
  Là một Template Engine gần giống với html để định nghĩa giao diện

Cài 1 lần 4 cái luôn cho nhanh

Tạo form mail trong EJS

Nếu chưa biết cách sử dụng Template Engine EJS, tham khảo ở đây

 

Gửi mail với Nodemailer

Tạo file sendmail.js, gõ

 

Ở ví dụ này, mình gửi mail thông qua SMTP của google.

Tags:

Leave a comment