HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Full Text Search trong MongoDB

Nếu search trực tiếp thì dùng

 

Nếu dùng FTS thì index dữ liệu, rồi dùng

 

Tags:

Leave a comment