HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Chức năng tìm kiếm trong wordpress

Chức năng tìm kiếm hầu như không thể thiếu ở một website hoặc blog, dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một khung tìm kiếm bằng code tay và plugin.

I – Bằng code

 1. Đầu tiên, tạo 1 form để nhập dữ liệu muốn tìm, dùng code sau (thường đặt ở trang chủ)

   
 2. Tiếp theo tạo 3 file
  + search.php ( xử lý chức năng tìm kiếm )
  + content-none.php ( hiển thị file này khi kết quả tìm kiếm rỗng )
  + content-result.php ( trả ra kết quả tìm kiếm )Nội dung file file search.php như sau :

   

  Nội dung file content-none.php như sau

   

  Nội dung  file content-result.php như sau

   

  Ok 🙂 vậy là hoàn chỉnh chức năng tìm kiếm bằng từ khóa trong wordpress, ưu điểm của cách này là nhanh, nhẹ.
  Mình hướng dẫn code để nó chạy thôi nhé, còn làm cho đẹp thì bạn tự css nhé 😀
  Nếu bạn muốn form tìm kiếm dữ dội hơn như dropdown list, bla.. hoặc tìm kiếm cả custom field thì dùng cách 2 dưới đây.

   

II – Dùng plugin WP Custom Fields Search

 1. Tải và cài đặt plugin WP Custom Fields Search ( con plugin này ngon lắm 🙂 )Mở phần tùy chỉnh, New Preset mới
  + Mới mở lên nó sẽ có mặc định 2 khung, bấm vào Show/Hide Config ở khung đó sẽ thấy thế nàySẽ thấy có hai trường mặc định là tìm kiếm theo Key Words (từ khóa) và Category (danh mục)
  Cái này mình thêm hoặc xóa bớt cũng được tùy yêu cầu của bạn thôi 🙂 , giải thích sơ sơ nhé :

  • Label : Tên trường nhập dữ liệu (thường để cho đẹp thì nên xóa đi)
  • Data Type : Ví dụ, nếu bạn chọn category thì kết quả tìm kiếm trả về sẽ lọc theo category , hoặc tương tự theo tag, custom field, bla…
  • Data Field : Nếu chọn Data Type ở là Category,  Tag hay Post Type thì Data Field sẽ ẩn.
   Khi chọn Custom Field thì chỗ Data Field nhập filed name bạn muốn dựa vào đó để tìm kiếm
   ( ví dụ, bạn có 1 custom filed là manhanvien (Mã nhân viên), và muốn tìm kiếm dựa theo mã nhân viên nhập vào, thì viết manhanvien  vào Data Field )
   Khi Post Field thì chỗ Data Field nên viết all ( tìm kiếm tất cả từ khóa có trong post )
  • Widget : Kiểu hiển thị cho khung tìm kiếm Text Input (để nhập từ khóa vào), Drop Down (list sổ xuống), Radio Button (chọn được 1 trong nhiều lựa chọn), Hidden Constant, Checkboxes (tạo danh sách nhiều lựa chọn);
  • Compare – Các lựa chọn điều kiện so sánh cho phần tử bạn muốn tìm kiếm.
  • Widget Config – Sẽ ẩn nếu ở trên là Text Input.
   Đối với các lựa chọn khác  ta có các Config tương ứng.
   Ví dụ nhé : Có 1 web hẹn hò, tìm thông tin theo chiều cao của các cô gái 😀 , giờ tui cần làm selectbox như sau :

   vậy ở trên sẽ chọn Dropdown, ở Widget Config  sẽ nhập như sau :

  Trước dấu : là giá trị sẽ đem so sánh với dữ liệu đã chèn ở sql, sau dấu : là option của selectbox (trước dấu : chỗ Chiều cao mình để trống, nghĩa là chọn nó thì phần tìm kiếm sẽ không lọc giá trị gì cả )

   

 2. Lăn lên phía trên sẽ có 2 đoạn code, bạn chèn vào nơi muốn hiển thị khung tìm kiếm( trong đó 1 cái là short code để chèn vào post chẳng hạn)
 3. Tiếp theo cũng như cách trên tạo 3 file
  + search.php

  + content-none.php
  + content-result.phpNội dung file search.php

  Nội dung file content-none.php thì cũng viết 1 câu ví dụ như “Từ khóa bạn muốn tìm không có, xin vui lòng thử lại với từ khóa khác”.

   

  Nội dung file content-result.php thì gọi ngày tháng, tiêu đề bài viết lên, ví dụ :

  Xong, giải thích có vẻ hơi rắc rối nhỉ, nhưng chịu khó làm thử 1 lần là sẽ hiểu 😀

   

Leave a comment