HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Check web

 1. Đúng chỉ thị khách chưa?
 2. Nội dung Copy chính xác và đầy đủ chưa?
 3. Đầy đủ thẻ SEO (H1, H2, …) chưa?
 4. Title, Keyword, Description chưa?
 5. Kiểm tra chỉ thị trong design chưa?
 6. Canh chỉnh vị trí nội dung (chính giữa, bên trái, …)chính xác chưa?
 7. Font-size? Font-family? Line-height? Màu sắc? Đã kiểm tra hết chưa?
 8. Khoảng cách giữa các phần tử giống thiết kế chưa?
 9. Hình ảnh đã tích hợp đủ thẻ alt chưa?
 10. Link ngoài đã thêm target="_blank" chưa?
 11. Các link có đầy đủ hiệu ứng hover chưa?
 12. Hình ảnh tối ưu dung lượng cho phù hợp chưa?
 13. Có dùng hình SVG cho các hình logo, hoặc icon chưa? Trên thiết bị di động đảm bảo các hình tết mờ chưa?
 14. Form mail (nếu có) đã gửi nhận được chưa? Sau khi gửi xong chuyển hướng đúng chưa? Test xong có trả lại mail khách chưa?
 15. Xóa hết rác trong dự án chưa?
 16. Xóa hết khoảng trắng do code phát sinh chưa?
 17. Đảm bảo chạy cả Local và Hosting chưa?
 18. Check W3C chưa?
 19. Check hết tất cả trình duyệt chưa?
 20. Check trên các thiết bị di động chưa?
 21. Đã backup dữ liệu mới nhất lên Server chưa?

Tags:

Leave a comment