HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Cài đặt và chạy ứng dụng Node Js đầu tiên

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nodejs trên window

Cài đặt NodeJs

Download Node Js : https://nodejs.org/en/ , cài đặt

Tạo file package.json, để lưu trữ thông tin cấu hình, các gói packages đang sử dụng trong Project.

Mở cmd trong thư mục dự án, gõ

Nếu dùng -y, sẽ tự động trả lời Yes tất cả các tùy chọn, xóa -y nếu muốn nhập các thông tin của dự án.

Cài đặt Framework ExpressJS.

Mở cmd trong thư mục dự án, gõ

Khởi động server Node Js

Tạo file server.js, gõ

Mở cmd, gõ

Mở trình duyệt, gõ

 

Leave a comment