HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Cài đặt Project Laravel

Cài đặt Composer

Xem hướng dẫn cài đặt Composer ở đây

Tạo project Laravel

Mở cmd, gõ

Cài đặt xong, để bật server của chạy dự án, gõ

Mở trình duyệt, truy cập đường dẫn

 

Leave a comment