HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Cách tạo Custom Post Type trong WordPress

1 số trường hợp, Post Type mặc định không đủ để phân loại và xử lý dữ liệu, chúng ta cần tạo thêm Post Type để phân loại

Custom Post Type là gì?

Đang cập nhật…

Tạo Custom Post Type trong WordPress

Mở file functions.php , thêm code này vào, sửa tên sao cho hợp lý

 

Code khá dài, chúng ta nên tạo 1 file php và include nó vào file functions.php cho đỡ rối.

Xin cảm ơn

Leave a comment