HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Node.js
Kết nối NodeJS với cơ sở dữ liệu MongoDB sử dụng Mongoose

Mongoose là một bộ thư viện giúp ta giao tiếp giữa MongoDB với NodeJS. Nó giúp các tác vụ của chúng ta trở nên ngắn gọn, dễ dàng hơn.

Chi tiết →
Cài đặt các Node Modules cần thiết để chạy ứng dụng với NodeJS

Trong lập trình Nodejs, ta sử dụng các Node Modules để giảm thiểu thời gian xây dựng các ứng dụng từ đầu, tối ưu code, giảm thiểu thời gian fix bug…

Chi tiết →
NodeJS là gì? Cài đặt và chạy ứng dụng NodeJS đầu tiên

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web.
Nếu bạn muốn đáp ứng được một lượng lớn người dùng khi trang web của bạn phát triển thì bạn nên chọn Node.js, nói một cách hài hước thì tốc độ thực thi của nó nhanh như bọn trộm chó vậy

Chi tiết →
Serie tạo Blog đơn giản bằng NodeJs và MongoDB

NodeJS là gì? Bắt đầu cài đặt và chạy ứng dụng NodeJS đầu tiên Cài đặt các Node Modules cần thiết để chạy ứng dụng với NodeJS View trong NodeJS Kết nối NodeJS với cơ sở dữ liệu MongoDB sử dụng Mongoose Xử lý hiển thị dữ liệu từ MongoDB bằng NodeJS Xử lý phân trang […]

Chi tiết →
Phân trang trong NodeJs sử dụng MongoDB và Template Engine EJS

Chia sẻ cách phân trang trong NodeJs sử dụng ExpressJs, MongoDB và Template Engine EJS (Phân trang sử dụng Css Framework Bootstrap)

Chi tiết →
Cài đặt và chạy ứng dụng Node Js đầu tiên

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web.

Chi tiết →
Khắc phục lỗi Time Out khi thêm dữ diệu MongoDB trong Node JS

Mở CMD chạy lệnh

    Sau đó , chạy trên Project

 

Chi tiết →
Full Text Search trong MongoDB

Nếu search trực tiếp thì dùng

  Nếu dùng FTS thì index dữ liệu, rồi dùng

 

Chi tiết →
Tạo demo tìm kiếm Realtime với NodeJs

Tạo file package.json, mở CMD gõ

  Cài gói Express, Ejs, Socket.io

  Tạo file app.js, gõ

  Gõ code

tạo thư mục frontend, sau đó tạo file index.ejs, và viết chữ bất kỳ vào trong đó, sau đó chạy lệnh sau trên cmd

mở trình duyệt, chạy đường dẫn […]

Chi tiết →
Gửi Mail trong NodeJS sử dụng thư viện Nodemailer

Chia sẻ cách gửi mail bằng NodeJS sử dụng Nodemailer Module. Trong bài này sẽ sử dụng các modules sau ExpressJS Là 1 Framework của NodeJS, nó rất dễ dàng để phát triển các ứng dụng, phần lớn các dự án NodeJS mình đều dùng nó Socket.io Là một thư viện javascript có mục đích tạo ra các […]

Chi tiết →
Sử dụng Template Engine EJS trong NodeJS

Trong project NodeJS, Tải về EJS, gõ

Trong file js gõ

Giờ tạo thư mục views, tạo thêm index.ejs trong đó, gõ nội dung bất kì, khởi động server NodeJS và chạy nó.  

Chi tiết →
Kết nối NodeJs và MongoDB sử dụng Mongoose

Cài đặt MongoDB Trong project NodeJS tải thư viện Mongoose, mở CMD, gõ

Trong file js, gõ

 

Chi tiết →