HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
MongoDB
Toàn tập về cài đặt, sử dụng và tương tác với dữ liệu trong MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và là cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu, được hàng triệu người sử dụng. MongoDB được viết bằng C++.

Chi tiết →
Kết nối NodeJS với cơ sở dữ liệu MongoDB sử dụng Mongoose

Mongoose là một bộ thư viện giúp ta giao tiếp giữa MongoDB với NodeJS. Nó giúp các tác vụ của chúng ta trở nên ngắn gọn, dễ dàng hơn.

Chi tiết →
Tạo ObjectID cho phần tử con trong chuỗi JSON MongoDB

Trường hợp muốn tự động tạo thêm ObjectID cho 1 mảng con trong chuỗi JSON, trước tiên phải khai báo ObjectID khi require MongoDB vào Node.js

Chi tiết →
Tạo Shortcut tự khởi động Server MongoDB khi khởi động máy tính

Cài đặt MongoDB, download tại https://www.mongodb.com/ B1. Đầu tiên mở cửa sổ CMD (Command Prompt), tiếp theo Vào thư mục bin trong thư mục cài đặt MongoDB (Thông thường là C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin) kéo file mongod.exe vào cửa sổ CMD, ta được   B2. Trên cửa sổ CMD cách ra 1 khoảng trắng và gõ

  B3. Tiếp […]

Chi tiết →
Khắc phục lỗi Time Out khi thêm dữ diệu MongoDB trong Node JS

Mở CMD chạy lệnh

    Sau đó , chạy trên Project

 

Chi tiết →
Full Text Search trong MongoDB

Nếu search trực tiếp thì dùng

  Nếu dùng FTS thì index dữ liệu, rồi dùng

 

Chi tiết →
Kết nối NodeJs và MongoDB sử dụng Mongoose

Cài đặt MongoDB Trong project NodeJS tải thư viện Mongoose, mở CMD, gõ

Trong file js, gõ

 

Chi tiết →
Căn bản về Mongo DB

Tương quan các thuật ngữ trong MongoDB và SQL Operation In SQL In MongoDB Create Insert Insert Read Select Find Update Update Update Delete Delete Remove Table Table Collection Row Row Document   Một số câu lệnh dùng trong MongoDB Câu lệnh SQL MongoDB Create table CREATE TABLE people (id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT, user_id […]

Chi tiết →
Cài đặt và sử dụng Mongo DB

Cài đặt Mongo DB Download Mongo DB ở đây, hướng dẫn cài đặt ở đây Có thể sử dụng Wamp.NET để đơn giản hóa cài đặt và cấu hình. Donwload Wamp.NET Port mặc định của Mongo DB là : 27317 Công cụ quản trị Mongo DB Để quản trị Mongo DB, sử dụng RoboMongo, donwload […]

Chi tiết →