HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
C#
Cơ bản về OOP (Object Oriented Programming) trong C#

Nếu các bạn là dân lập trình thì có thể các bạn đã biết về khái niệm OOP này. Tại sao ta lại cần biết về OOP? Có rất nhiều lý do để ta cần đến nó, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm OOP trong lập trình.

Chi tiết →