HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
 • English
 • Việt Nam
Blog

Ajax với phương thức POST trong Laravel

 1. Dán câu meta sau vào Header

   
 2. Dán input sau vào form cần ajax

   
 3. Mở App -> Http -> Middleware -> VerifyCsrfToken.php thêm code sau vào

   
 4. Thêm câu này phía trên Script Ajax

   
 5. Ajax ví dụ

   

Leave a comment