HOTLINE: + (123) 1800-567-8990
Mon - Fri: 9:00 - 19:00
  • English
  • Việt Nam
Blog

Ajax trong Laravel

Script ví dụ , bắt sự kiện nhập từ khóa vào khung tìm kiếm, truyền dữ liệu qua Url

 

Route

 

Trong Controller khi Return ra kết quả thì nhớ trả về 1 biến, không được Return view

Tags:

Leave a comment